ឃុំក្អមសំណ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំក្អមសំណ ជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកលើកដែក ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំនេះមាន៣ភូមិ៖

កូដភូមិ (កូដ ISO) ភូមិ អក្សរឡាតាំង
០៨០៥០២០១ ក្អមសំណក្រោម Kam Samna Kraom
០៨០៥០២០២ ក្អមសំណលើ Kam Samna Leu
០៨០៥០២០៣ រាំងជួរ Reang Chuor