ឃុំរកាជន្លឹង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំរកាជន្លឹងជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំនេះមាន៥ភូមិ៖

កូដភូមិ (កូដ ISO) ភូមិ អក្សរឡាតាំង
០៨០៣១២០១ ជន្លឹង Chonlueng
០៨០៣១២០២ រកាទី២ Roka Ti Pir
០៨០៣១២០៣ តាំងឫស្សី Tang Ruessei
០៨០៣១២០៤ ទ្រា Trea
០៨០៣១២០៥ រកាទី១ Roka Ti Muoy