ឃុំទឹកឃ្លាំង

ពីវិគីភីឌា

ឃុំទឹកឃ្លាំងជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកល្វាឯម ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំនេះមាន៣ភូមិ៖

កូដភូមិ (កូដ ISO) ភូមិ អក្សរឡាតាំង
០៨០៦១៥០១ ទឹកឃ្លាំង Tuek Khleang
០៨០៦១៥០២ សំរោង Samraong
០៨០៦១៥០៣ ជ្រោយពិសី Chrouy Pisei