ឃុំបារុង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំបារុងជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកល្វាឯម ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំនេះមាន២ភូមិ៖

កូដភូមិ (កូដ ISO) ភូមិ អក្សរឡាតាំង
០៨០៦០២០១ ខ្នុរការ Khnor Kar
០៨០៦០២០២ បារុង Barong