ឃុំស្វាយជ្រុំ (ខ្សាច់កណ្ដាល)

ពីវិគីភីឌា

ឃុំស្វាយជ្រុំជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំនេះមាន៣ភូមិ៖

កូដភូមិ (កូដ ISO) ភូមិ អក្សរឡាតាំង
០៨០៣១៥០១ លើ Leu
០៨០៣១៥០២ ស្វាយជ្រំ Svay Chrum
០៨០៣១៥០៣ បារាជ Ba Reach