ឃុំឈើខ្មៅ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំឈើខ្មៅ (អង់គ្លេស $ Commune) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្ដាល មាន ១១ភូមិ

ឃុំឈើខ្មៅ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

1 08040101 ក្បាលកោះ Kbal Kaoh លេខ​៤៩៣ ប្រ.ក 2 08040102 ឈើខ្មៅ Chheu Khmau លេខ​៤៩៣ ប្រ.ក 3 08040103 ចុងកោះ Chong Kaoh លេខ​៤៩៣ ប្រ.ក 4 08040104 ត្រពាំងជ្រៃ Trapeang Chrey លេខ​៤៩៣ ប្រ.ក សូមយកភូមិនេះទៅដាក់ក្នុងលេខកូដ ០៨០៤០១០៥ វិញ 5 08040105 ត្រើយកោះ Traeuy Kaoh លេខ​៤៩៣ ប្រ.ក សូមយកភូមិនេះទៅដាក់ក្នុងលេខកូដ ០៨០៤០១០៦ វិញ 6 08040106 ក្បាលជ្រោយ Kbal Chrouy លេខ​៤៩៣ ប្រ.ក សូមយកភូមិនេះទៅដាក់ក្នុងលេខកូដ ០៨០៤០១០៧ វិញ 7 08040107 កោះតូច Kaoh Touch លេខ​៤៩៣ ប្រ.ក សូមយកភូមិនេះទៅដាក់ក្នុងលេខកូដ ០៨០៤០១០៤ វិញ និងសុំកែអក្សរឡាតាំងទៅជា(Kaoh Toch) វិញ 8 08040108 ចុងខ្សាច់ Chong Khsach លេខ​៤៩៣ ប្រ.ក 9 08040109 ធំ Thom ប្រកាសលេខ ៣៧៩៤ ប្រក បំបែកចេញពីភូមិចុងខ្សាច់ 10 08040110 ថ្មី Thmei ប្រកាសលេខ ៣៧៩៤ ប្រក បំបែកចេញពីភូមិត្រពាំងជ្រៃ 11 08040111 ទួលស្វាយ Tuol Svay ប្រកាសលេខ ៣៧៩៤ ប្រក បំបែកចេញពីភូមិចុងកោះ


ព្រំប្រទល់នៃឃុំឈើខ្មៅ

ឃុំឈើខ្មៅ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)

រដ្ឋបាលឃុំឈើខ្មៅចាស់[កែប្រែ]

ឃុំឈើខ្មៅជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំឈើខ្មៅនេះមាន ភូមិ[១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
08040101 ក្បាលកោះ Kbal Kaoh
08040102 ឈើខ្មៅ Chheu Khmau
08040103 ចុងកោះ Chong Kaoh
08040104 ត្រពាំងជ្រៃ Trapeang Chrey
08040105 ត្រើយកោះ Traeuy Kaoh
08040106 ក្បាលជ្រោយ Kbal Chrouy
08040107 កោះតូច Kaoh Touch
08040108 ចុងខ្សាច់ Chong Khsach

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]