ឃុំឈើខ្មៅ

ពីវិគីភីឌា

ឃុំឈើខ្មៅ (អង់គ្លេស: Chheu Khmau $ Commune) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្ដាល មាន ១១ភូមិ

ឃុំឈើខ្មៅ
កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
០៨០៤០១០១ ក្បាលកោះ Kbal Kaoh
០៨០៤០១០២ ឈើខ្មៅ Chheu Khmau
០៨០៤០១០៣ ចុងកោះ Chong Kaoh
០៨០៤០១០៤ កោះតូច Kaoh Toch
០៨០៤០១០៥ ត្រពាំងជ្រៃ Trapeang Chrey
០៨០៤០១០៦ ត្រើយកោះ Traeuy Kaoh
០៨០៤០១០៧ ក្បាលជ្រោយ Kbal Chrouy
០៨០៤០១០៨ ចុងខ្សាច់ Chong Khsach
០៨០៤០១០៩ ធំ បំបែកចេញពីភូមិចុងខ្សាច់ Thom
០៨០៤០១០១០ ថ្មី បំបែកចេញពីភូមិត្រពាំងជ្រៃ Thmei
០៨០៤០១០១១ ទួលស្វាយ បំបែកចេញពីភូមិចុងកោះ Tuol Svay


ព្រំប្រទល់នៃឃុំឈើខ្មៅ

ឃុំឈើខ្មៅ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)

រដ្ឋបាលឃុំឈើខ្មៅចាស់[កែប្រែ]

ឃុំឈើខ្មៅជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំឈើខ្មៅនេះមាន ភូមិ[១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
08040101 ក្បាលកោះ Kbal Kaoh
08040102 ឈើខ្មៅ Chheu Khmau
08040103 ចុងកោះ Chong Kaoh
08040104 ត្រពាំងជ្រៃ Trapeang Chrey
08040105 ត្រើយកោះ Traeuy Kaoh
08040106 ក្បាលជ្រោយ Kbal Chrouy
08040107 កោះតូច Kaoh Touch
08040108 ចុងខ្សាច់ Chong Khsach

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]