ឃុំបឹងគ្រំ

ពីវិគីភីឌា

ឃុំបឹងគ្រំជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកល្វាឯម ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំនេះមាន២ភូមិ៖

កូដភូមិ (កូដ ISO) ភូមិ អក្សរឡាតាំង
០៨០៦០៣០១ បឹងគ្រុំលើ Boeng Krum Leu
០៨០៦០៣០២ បឹងគ្រុំក្រោម Boeng Krum Kraom