ឃុំទ្រា (កណ្ដាលស្ទឹង)

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ឃុំទ្រា (ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង))
ទ្រា
ឃុំ
ប្រទេស កម្ពុជា
ខេត្តកណ្ដាល
ស្រុកស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
ភូមិ
ល្វែងម៉ោងម.ស.ស.+០៧

ឃុំទ្រាជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំទ្រានេះមាន ភូមិ[១]

ក្រមភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
០៨០១២៨០១ ត្រស់
០៨០១២៨០២ ទ្រា Trea
០៨០១២៨០៣ រោងគោ
០៨០១២៨០៤ មាត់បឹង
០៨០១២៨០៥ កាប់លាវ
០៨០១២៨០៦ ដូនវង្ស
០៨០១២៨០៧ ត្រពាំងកក់
០៨០១២៨០៨ ត្រពាំងស្វា
០៨០១២៨០៩ ដំរីស្លាប់

វត្ត[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]