ឃុំព្រែកដំបង

ពីវិគីភីឌា

ឃុំព្រែកដំបងជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកមុខកំពូល ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំនេះមាន៥ភូមិ៖

កូដភូមិ (កូដ ISO) ភូមិ អក្សរឡាតាំង
០៨០៧០៤០១ ស្វាយជ្រំ Svay Chrum
០៨០៧០៤០២ ឡឥដ្ឋ La Edth
០៨០៧០៤០៣ វត្តចាស់ Voat Chas
០៨០៧០៤០៤ វត្តថ្មី Voat Thmei
០៨០៧០៤០៥ សាមគ្គី Sameakki

ឃុំព្រែកដំបង ស្រុកមុខកំពូល ខេត្តកណ្ដាល។ ជាភូមិកំណើតរបស់លោក ឯល ប៊ុនណា