ឃុំឈ្វាំង

ពីវិគីភីឌា

ឈឃុំឈ្វាំងជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំឈ្វាំងនេះមាន ១៦ភូមិ[១]

ឃុំឈ្វាំង
កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
08090101 ភូមិតាំងស្តុក Tang Sdok
08090102 ភូមិស្តុកតាចាន់ Sdok Ta Chan
08090103 ភូមិស្តុកប្រនួត Sdok Pranuot
08090104 ភូមិប្រាសាទ Prasat
08090105 ភូមិឈ្វាំង Chhveang
08090106 ភូមិស្លែងមានជ័យ Slaeng Meanchey
08090107 ភូមិតាគោក Ta Kouk
08090108 ភូមិស្វាយ Svay
08090109 ភូមិព្រៃគោល Prey Koul
08090110 ភូមិទស្សាស្វិត Tossa Svet
08090111 ភូមិកាកាប Kakab
08090112 ភូមិតាពេជ Ta Pech
08090113 ភូមិស្រែអំពិល Srae Ampil
08090114 ភូមិព្រៃផ្ចិក Prey Phchek
08090115 ភូមិតាអោក Ta Aok
08090116 ភូមិពង្រ Pongro

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]