ឃុំខ្ពបអាទាវ

ពីវិគីភីឌា

ឃុំខ្ពបអាទាវជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកលើកដែក ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំនេះមាន៣ភូមិ៖

កូដភូមិ (កូដ ISO) ភូមិ អក្សរឡាតាំង
០៨០៥០៣០១ បឹងកណ្តាល Boeng Kandal
០៨០៥០៣០២ បឹងក្រោម Boeng Kraom
០៨០៥០៣០៣ បឹងលើ Boeng Leu