ឃុំកំពង់ចម្លង (ខ្សាច់កណ្ដាល)

ពីវិគីភីឌា

ឃុំកំពង់ចំលងជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំនេះមាន៣ភូមិ៖

កូដភូមិ (កូដ ISO) ភូមិ អក្សរឡាតាំង
០៨០៣០៣០១ កំពង់ចម្លង Kampong Chamlang
០៨០៣០៣០២ ត្បូងដំរី Tboung Damrei
០៨០៣០៣០៣ ព្រែកដំបង Preaek Dambang