ឃុំលើកដែក

ពីវិគីភីឌា

ឃុំលើកដែក (អង់គ្លេស: Leuk Daek Commune) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្ដាល មាន ១៥ភូមិ

ឃុំលើកដែក
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
០៨០៤០៦០១ ចំការដូង Chamkar Doung
០៨០៤០៦០២ លើកដែក Leuk Daek
០៨០៤០៦០៣ ព្រែកអណ្ដូង Preaek Andoung
០៨០៤០៦០៤ ពោធិមិត្ដ Pouthi Mitt
០៨០៤០៦០៥ អន្លង់ស្លាត Anlong Slat
០៨០៤០៦០៦ សំរោង Samraong
០៨០៤០៦០៧ ទួលស្លែង Tuol Slaeng
០៨០៤០៦០៨ ពាមផ្ទោលកើត Peam Phtoul Kaeut
០៨០៤០៦០៩ ពាមផ្ទោលលិច Peam Phtoul Lech
០៨០៤០៦១០ ឃ្លាំងកើត Khleang Kaeut
០៨០៤០៦១១ ឃ្លាំងលិច Khleang Lech
០៨០៤០៦១២ ថ្មីបំបែកចេញពីភូមិព្រែកអណ្តូង Thmei
០៨០៤០៦១៣ ទួលចាន់បំបែកចេញពីភូមិទួលស្លែង Tuol Chan
០៨០៤០៦១៤ ត្រឡោកបែកបំបែកចេញពីភូមិពាមផ្ទោលលិច Tra Laok Baek
០៨០៤០៦១៥ ព្រែកខ្នាចបំបែកចេញពីភូមិឃ្លាំងលិច Preaek Khnach

ព្រំប្រទល់នៃឃុំលើកដែក

ឃុំលើកដែក ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)

រដ្ឋបាលឃុំលើកដែកចាស់[កែប្រែ]

ឃុំលើកដែកជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំលើកដែកនេះមាន ១១ភូមិ[១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
08040701 ចំការដូង Chamkar Doung
08040702 លើកដែក Leuk Daek
08040703 ព្រែកអណ្តូង Preaek Andoung
08040704 ពោធិមិត្ត Pouthi Mitt
08040705 អន្លង់ស្លាត Anlong Slat
08040706 សំរោង Samraong
08040707 ទួលស្លែង Tuol Slaeng
08040708 ពាមផ្ទោលកើត Peam Phtoul Kaeut
08040709 ពាមផ្ទោលលិច Peam Phtoul Lech
08040710 ឃ្លាំងកើត Khleang Kaeut
08040711 ឃ្លាំងលិច Khleang Lech

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]