ឃុំតាឯក

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំបាក់ដាវជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំនេះមាន៤ភូមិ៖

កូដភូមិ (កូដ ISO) ភូមិ អក្សរឡាតាំង
០៨០៣១៧០១ តាឯក Ta Aek
០៨០៣១៧០២ ទ្រាំងក្រោម Treang Kraom
០៨០៣១៧០៣ ទ្រាំងលើ Treang Leu