ឃុំព្រែកដាច់

ពីវិគីភីឌា

ឃុំព្រែកដាច់ជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកលើកដែក ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំនេះមាន៤ភូមិ៖

កូដភូមិ (កូដ ISO) ភូមិ អក្សរឡាតាំង
០៨០៥០៥០១ កោះកន្ធាយ Kaoh Kantheay
០៨០៥០៥០២ ព្រែកដាច់ Preaek Dach
០៨០៥០៥០៣ ព្រែកតូច Preaek Touch
០៨០៥០៥០៤ តាហ៊ីង Ta Hing