ឃុំព្រែកដាច់

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំព្រែកដាច់ជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកលើកដែក ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំនេះមាន៤ភូមិ៖

កូដភូមិ (កូដ ISO) ភូមិ អក្សរឡាតាំង
០៨០៥០៥០១ កោះកន្ធាយ Kaoh Kantheay
០៨០៥០៥០២ ព្រែកដាច់ Preaek Dach
០៨០៥០៥០៣ ព្រែកតូច Preaek Touch
០៨០៥០៥០៤ តាហ៊ីង Ta Hing