ឃុំវិហារសួគ៌

ពីវិគីភីឌា

ឃុំវិហារសួគ៌ជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំនេះមាន៨ភូមិ៖

កូដភូមិ (កូដ ISO) ភូមិ អក្សរឡាតាំង
០៨០៣១៨០១ ព្រៃចាស់ Prey Chas
០៨០៣១៨០២ សេដា Seda
០៨០៣១៨០៣ វិហារសួគ៌ជើង Vihear Suor Cheung
០៨០៣១៨០៤ វិហារសួគ៌ត្បូង Vihear Suor Tboung
០៨០៣១៨០៥ ព្រៃធំ Prey Thum
០៨០៣១៨០៦ តាកែវទី២ Ta Kaev Ti Pir
០៨០៣១៨០៧ តាកែវទី១ Ta Kaev Ti Muoy
០៨០៣១៨០៨ ស្វាយមាស Svay Meas


រឿងនិទាន[កែប្រែ]