ឃុំព្រែកឫស្សី (ស្រុកល្វាឯម)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំព្រែកឫស្សីជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកល្វាឯម ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំនេះមាន៥ភូមិ៖

កូដភូមិ (កូដ ISO) ភូមិ អក្សរឡាតាំង
០៨០៦១១០១ ព្រែកប្រា Preaek Pra
០៨០៦១១០២ ព្រែកជ្រៃ Preaek Chrey
០៨០៦១១០៣ ព្រែកឫស្សី Preaek Ruessei
០៨០៦១១០៤ អន្លង់ទ្រា Anlong Trea
០៨០៦១១០៥ ពាមស្តី Peam Sdei