ឃុំកំពង់កុង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំកំពង់កុង (អង់គ្លេស $ Commune) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្ដាល មាន ១២ភូមិ

ឃុំកំពង់កុង
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

1 08040301 ក្បាលដំរីលើ Kbal Damrei Leu លេខ ៤៩​៣ ប្រ.ក 2 08040302 ក្បាលដំរីក្រោម Kbal Damrei Kraom លេខ ៤៩​៣ ប្រ.ក 3 08040303 ព្រែកផ្អាវ Preaek Ph'av លេខ ៤៩​៣ ប្រ.ក 4 08040304 កំពង់កុង Kampong Kong លេខ ៤៩​៣ ប្រ.ក 5 08040305 ជ្រុងរមាស Chrung Meas លេខ ៤៩​៣ ប្រ.ក កំណែអក្សរឡាតាំង Chrung Romeas វិញ 6 08040306 ព្រែកហង់ Preaek Hang លេខ ៤៩​៣ ប្រ.ក 7 08040307 ទួលសង្កែ Tuol Sangkae លេខ ៤៩​៣ ប្រ.ក 8 08040308 ត្របែកពក Trabaek Pok លេខ ៤៩​៣ ប្រ.ក 9 08040309 ព្រែកឫស្សី Preaek Ruessei លេខ ៤៩​៣ ប្រ.ក 10 08040310 ល្វាទោង Lvea Toung លេខ ៤៩​៣ ប្រ.ក 11 08040311 ទួលដូនគាំ Tuol Doun Koam លេខ ៤៩​៣ ប្រ.ក 12 08040312 ទួលស្វាយ Tuol Svay ប្រកាសលេខ ៣៧៩៤ ប្រក បំបែកចេញពីភូមិព្រែកឫស្សី

ព្រំប្រទល់នៃឃុំកំពង់កុង

ឃុំកំពង់កុង ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)

រដ្ឋបាលឃុំកំពង់កុងចាស់[កែប្រែ]

ឃុំកំពង់កុងជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំកំពង់កុងនេះមាន ១១ភូមិ[១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
08040301 ក្បាលដំរីលើ Kbal Damrei Leu
08040302 ក្បាលដំរីក្រោម Kbal Damrei Kraom
08040303 ព្រែកផ្អាវ Preaek Ph'av
08040304 កំពង់កុង Kampong Kong
08040305 ជ្រុងរមាស Chrung Meas
08040306 ព្រែកហង់ Preaek Hang
08040307 ទួលសង្កែ Tuol Sangkae
08040308 ត្របែកពក Trabaek Pok
08040309 ព្រែកឫស្សី Preaek Ruessei
08040310 ល្វាទោង Lvea Toung
08040311 ទួលដូនគាំ Tuol Doun Koam

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]