ឃុំកំពង់កុង

ពីវិគីភីឌា

ឃុំកំពង់កុង (អង់គ្លេស: Kompong Kong Commune) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្ដាល មាន ១២ភូមិ

ឃុំកំពង់កុង
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
០៨០៤០៣០១ ក្បាលដំរីលើ Kbal Damrei Leu
០៨០៤០៣០២ ក្បាលដំរីក្រោម Kbal Damrei Kraom
០៨០៤០៣០៣ ព្រែកផ្អាវ Preaek Ph'av
០៨០៤០៣០៤ កំពង់កុង Kampong Kong
០៨០៤០៣០៥ ជ្រុងរមាស Chrung Romeas
០៨០៤០៣០៦ ព្រែកហង់ Preaek Hang
០៨០៤០៣០៧ ទួលសង្កែ Tuol Sangkae
០៨០៤០៣០៨ ត្របែកពក Trabaek Pok
០៨០៤០៣០៩ ព្រែកឫស្សី Preaek Ruessei
០៨០៤០៣១០ ល្វាទោង Lvea Toung
០៨០៤០៣១១ ទួលដូនគាំ Tuol Doun Koam
០៨០៤០៣១២ ទួលស្វាយបំបែកចេញពីភូមិព្រែកឫស្សី Tuol Svay

ព្រំប្រទល់នៃឃុំកំពង់កុង

ឃុំកំពង់កុង ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)

រដ្ឋបាលឃុំកំពង់កុងចាស់[កែប្រែ]

ឃុំកំពង់កុងជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំកំពង់កុងនេះមាន ១១ភូមិ[១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
08040301 ក្បាលដំរីលើ Kbal Damrei Leu
08040302 ក្បាលដំរីក្រោម Kbal Damrei Kraom
08040303 ព្រែកផ្អាវ Preaek Ph'av
08040304 កំពង់កុង Kampong Kong
08040305 ជ្រុងរមាស Chrung Meas
08040306 ព្រែកហង់ Preaek Hang
08040307 ទួលសង្កែ Tuol Sangkae
08040308 ត្របែកពក Trabaek Pok
08040309 ព្រែកឫស្សី Preaek Ruessei
08040310 ល្វាទោង Lvea Toung
08040311 ទួលដូនគាំ Tuol Doun Koam

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]