សង្កាត់ព្រែកហូរ

ពីវិគីភីឌា

សង្កាត់ព្រែកហូរ ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្ដាល មានរដ្ឋបាលភូមិ៦ចំណុះ÷

លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
៨១១០៥០១ ភូមិព្រែកហូរកើត Prek Ho Kout
៨១១០៥០២ ភូមិព្រែកហូរលិច Prek Ho Lix
៨១១០៥០៣ ភូមិបត្ដាជី Battachi
៨១១០៥០៤ ភូមិព្រែកហូរលិច ១ បំបែកចេញពីភូមិព្រែកហូរលិច Prek Ho Lix 1
៨១១០៥០៥ ភូមិព្រែកហូរកើត ១ បំបែកចេញពីភូមិព្រែកហូរកើត Prek Ho Kout 1
៨១១០៥០៦ ភូមិបត្ដាជី ១ បំបែកចេញពីភូមិបត្តាជី Battachi 1

កាលដើមឡើយសង្កាត់ព្រែកហូរជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល។ សង្កាត់ព្រែកហូរនេះមាន ភូមិ[១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
08110501 ព្រែកហូរកើត Preaek Hour Kaeut
08110502 ព្រែកហូរលិច Preaek Hour Lech
08110503 បត្តាជី Battachi
08110504 អាចម៍កុក Ach Kok

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]