ឃុំភូមិធំ(ស្រុកកៀនស្វាយ)

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ឃុំភូមិធំ (កៀនស្វាយ))
Jump to navigation Jump to search
ភូមិធំ
ឃុំ
ប្រទេស កម្ពុជា
ខេត្តកណ្ដាល
ស្រុកស្រុកកៀនស្វាយ
ភូមិ
ល្វែងម៉ោងម.ស.ស.+០៧
ឃុំភូមិធំ ស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្ដាល

ឃុំភូមិធំជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្តាល
ឃុំភូមិធំនេះមាន ភូមិ[១]

ក្រមភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
០៨០២០៨០១ កោះប្រាក់ Kaoh Prak
០៨០២០៨០២ ភូមិធំ Phum Thum
០៨០២០៨០៣ រទាំង Roteang
០៨០២០៨០៤ កោះប្រាក់ចាស់ Koah Prak Chas
០៨០២០៨០៥ រទាំងត្បូង Roteang Tbong
ឃុំភូមិធំ(ស្រុកកៀនស្វាយ) ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)
ឃុំគគីរធំ ស្រុកកៀនស្វាយ ឃុំក្បាលកោះ ឃុំព្រែកថ្មី ស្រុកកៀនស្វាយ ឃុំព្រែកថ្មី ឃុំឈើទាល ស្រុកកៀនស្វាយ ទន្លេមេគង្គ (ឃុំពាមឧកញ៉ាអុង ស្រុកល្វាឯម

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំភូមិធំ មាន ៥ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំ ឃុំ ឃុំ និង ឃុំ ឃុំ

មន្ត្រី[កែប្រែ]

មន្ត្រីឃុំ[កែប្រែ]

ឈ្មោះ តួនាទី ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត លេខទូរស័ព្ទ
លោក មាន ណាត មេឃុំ (1980-01-01) 1 មករា 1980 (អាយុ 40)
លោក ជំទប់ទី1 (1980-01-01) 1 មករា 1980 (អាយុ 40)
លោក ជំទប់ទី2 (1980-01-01) 1 មករា 1980 (អាយុ 40)
លោក ក្រុមព្រឹក្សាឃុំ (1980-01-01) 1 មករា 1980 (អាយុ 40)
លោក ក្រុមព្រឹក្សាឃុំ (1980-01-01) 1 មករា 1980 (អាយុ 40)
លោក ក្រុមព្រឹក្សាឃុំ (1980-01-01) 1 មករា 1980 (អាយុ 40)
លោក ក្រុមព្រឹក្សាឃុំ (1980-01-01) 1 មករា 1980 (អាយុ 40)
លោក ស្មៀន (1980-01-01) 1 មករា 1980 (អាយុ 40)
លោក ជំនួយការរដ្ឋបាល (1980-01-01) 1 មករា 1980 (អាយុ 40)
ជំនួយការរដ្ឋបាល (1980-01-01) 1 មករា 1980 (អាយុ 40)

រចនាសម្ព័នដឹកនាំ[កែប្រែ]

 
 
 
 
 
 
 
 
លោក មាន ណាត
(ប្រធានក្រុមព្រឹក្សាឃុំ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
លោក​
(ស្មៀន)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
លោក​
(ជំទប់ទី១)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
លោក
(ជំនួយការស្មៀន)
 
 
 
 
លោកស្រី
(ជំនួយការស្មៀន)
 
 
 
 
 
 
 
 
លោក​
(ជំទប់ទី២)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
លោក​
(ក្រុមព្រឹក្សាឃុំ)
 
លោក
(ក្រុមព្រឹក្សាឃុំ)
 
លោក
(ក្រុមព្រឹក្សាឃុំ)
 
លោក
(ក្រុមព្រឹក្សាឃុំ)

មន្ត្រីភូមិ[កែប្រែ]

ឈ្មោះ តួនាទី ថ្ងៃខែឆ្នាំណើត លេខទូរស័ព្ទ
លោក មេភូមិ (1980-01-01) 1 មករា 1980 (អាយុ 40)
លោក អនុភូមិ (1980-01-01) 1 មករា 1980 (អាយុ 40)
លោកស្រី សមជិក (1980-01-01) 1 មករា 1980 (អាយុ 40)

មន្ត្រីនគរបាល និង សន្តិសុខភូមិ[កែប្រែ]

មន្ត្រីនគរបាលឃុំ[កែប្រែ]

ឈ្មោះ តួនាទី ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត លេខទូរស័ព្ទ
លោក នាយប៉ុសិ៍្ត
លោក​ អនុប៉ុសិ៍្ត
លោក មន្ត្រីប៉ុសិ៍្ត
លោក មន្ត្រីប៉ុសិ៍្ត
លោក មន្ត្រីប៉ុសិ៍្ត
លោក​ មន្ត្រីប៉ុសិ៍្ត
លោក មន្ត្រីប៉ុសិ៍្ត
លោក មន្ត្រីប៉ុសិ៍្ត

រចនាសម្ព័ន្ឌដឹកនាំ[កែប្រែ]

 
 
 
 
 
 
 
 
លោក
(នាយប៉ុស៌្ដ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
លោក​
(អនុប៉ុស៌្ដ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
លោក​
(មន្ត្រីប៉ុស៌្ដ)
 
លោក
(មន្ត្រីប៉ុស៌្ដ)
 
លោក
(មន្ត្រីប៉ុស៌្ដ)
 
លោក
(មន្ត្រីប៉ុស៌្ដ)
 
លោក
(មន្ត្រីប៉ុស៌្ដ)

មន្ត្រីសន្តិសុខភូមិព្រែកតាព្រីង[កែប្រែ]

ឈ្មោះ តួនាទី ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត លេខទូរស័ព្ទ
លោក ប្រធាន
លោក អនុប្រធាន
លោក ជំនួយការ
លោក សមាជិក
លោក សមាជិក
លោក សមាជិក

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]