ឃុំថ្មគរ

ពីវិគីភីឌា

ឃុំថ្មគរជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកល្វាឯម ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំនេះមាន២ភូមិ៖

កូដភូមិ (កូដ ISO) ភូមិ អក្សរឡាតាំង
០៨០៦១៤០១ ថ្មគរ Thma Kor
០៨០៦១៤០២ ផ្លូវត្រី Phlov Trei