ឃុំជ្រៃលាស់(ស្រុកពញាឮ)

ពីវិគីភីឌា

ឃុំជ្រៃលាស់(ស្រុកពញាឮ)ជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំជ្រៃលាស់(ស្រុកពញាឮ)នេះមាន ១៥ភូមិ[១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
08090201 ស្លែង Slaeng
08090202 តាពេទ្យ Ta Pet
08090203 ត្រពាំងរបង Trapeang Robang
08090204 ថ្មី Thmei
08090205 ត្រពាំងវាល Trapeang Veal
08090206 ព្រៃសុពណ៌ Prey Sopoar
08090207 តាគោ Ta Kou
08090208 ពពែ Popeae
08090209 ត្រពាំងសង្កែ Trapeang Sangkae
08090210 ត្បូវវត្ត Tboung Voat
08090211 ត្រពាំងព្រលិត Trapeang Prolit
08090212 តាតូច Ta Touch
08090213 ជ្រៃលាស់ Chrey Loas
08090214 តាជៃ Ta Chey
08090215 ទួលព្រិច Tuol Prich

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]