ឃុំស្វាយរមៀត

ពីវិគីភីឌា

ឃុំស្វាយរមៀតជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំនេះមាន៦ភូមិ៖

កូដភូមិ (កូដ ISO) ភូមិ អក្សរឡាតាំង
០៨០៣១៦០១ ព្រែកតាបែន Preaek Ta Baen
០៨០៣១៦០២ ស្លា Sla
០៨០៣១៦០៣ ស្វាយរមៀត Svay Romiet
០៨០៣១៦០៤ ឈើទាល Chheu Teal
០៨០៣១៦០៥ កណ្តាល Kandal
០៨០៣១៦០៦ ស្វាយដំណាក់ Svay Damnak