ឃុំបាក់ដាវ

ពីវិគីភីឌា

ឃុំបាក់ដាវជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំនេះមាន៤ភូមិ៖

កូដភូមិ (កូដ ISO) ភូមិ អក្សរឡាតាំង
០៨០៣០១០១ ជ្រោយខ្សាច់ Chrouy Khsach
០៨០៣០១០២ បាក់ដាវលើ Bak Dav Leu
០៨០៣០១០៣ បាក់ដាវក្រោម Bak Dav Kraom
០៨០៣០១០៤ ព្រែកជ្រូក Preaek Chruk