ឃុំបាក់ដាវ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំបាក់ដាវជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំនេះមាន៤ភូមិ៖

កូដភូមិ (កូដ ISO) ភូមិ អក្សរឡាតាំង
០៨០៣០១០១ ជ្រោយខ្សាច់ Chrouy Khsach
០៨០៣០១០២ បាក់ដាវលើ Bak Dav Leu
០៨០៣០១០៣ បាក់ដាវក្រោម Bak Dav Kraom
០៨០៣០១០៤ ព្រែកជ្រូក Preaek Chruk