អ្នកប្រើប្រាស់:Pichnat Thong/sandbox

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សាកល្បង[កែប្រែ]

Cambodia adm location map.svg

ប្រទេស[កែប្រែ]

. ទង់ . នាម .. នាមផ្លូវការ .. នាមជាភាសាក្នុងស្រុក
និងអង់គ្លេស

[កែប្រែ]

កម្ពុជា កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជា
 • ភាសាខ្មែរ : កម្ពុជា
  ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 • Cambodia – Kingdom of Cambodia
កាណា កាណា សាធារណរដ្ឋ
កាណា
 • Ghana – Republic of Ghana
កាណាដា កាណាដា កាណាដា
កាតា កាតា រដ្ឋកាតា
កាបុង កាបុង សាធារណរដ្ឋ
កាបុង
កាប់វែរ កាប់វែរ សាធារណរដ្ឋ
កាប់វែរ
កាមេរូន កាមេរូន សាធារណរដ្ឋ
កាមេរូន
កាហ្សាក់ស្ថាន កាសាក់ស្ថាន សាធារណរដ្ឋ
កាសាក់ស្ថាន
 • ភាសាកាសាក់ : Қазақстан – Қазақстан Республикасы
  • Qazaqstan – Qazaqstan Respublikasy
 • Kazakhstan – Republic of Kazakhstan
សាធារណរដ្ឋកុងគោ កុងគោ [២] សាធារណរដ្ឋកុងគោ
សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងគោ កុងគោ [៣] សាធារណរដ្ឋ
ប្រជាធិបតេយ្យ
កុងគោ
កូតឌីវ័រ កូតឌីវ័រ សាធារណរដ្ឋ
កូតឌីវ័រ
កូម័រ កូម័រ សហភាពកូម័រ
កូរ៉េខាងជើង កូរ៉េខាងជើង [៤] សាធារណរដ្ឋ
ប្រជាធិបតេយ្យ
ប្រជាមានិតកូរ៉េ
កូរ៉េខាងត្បូង កូរ៉េខាងត្បូង [៥] សាធារណរដ្ឋ
កូរ៉េ
កូស្តារីកា កូស្តារីកា សាធារណរដ្ឋ
កូស្តារីកា
កូឡុំប៊ី កូឡុំប៊ី សាធារណរដ្ឋ
កូឡុំប៊ី
កៀគីស្ថាន កៀគីស្ថាន សាធារណរដ្ឋ
កៀគីស្ថាន
កេនយ៉ា កេនយ៉ា សាធារណរដ្ឋ
កេនយ៉ា
ក្រិក ក្រិក សាធារណរដ្ឋ
អេលេនិក
ក្រឺណាត ក្រឺណាត ក្រឺណាត
 • Grenada
ក្រូអាត ក្រូអាត សាធារណរដ្ឋ
ក្រូអាត
ក្វាតេម៉ាឡា ក្វាតេម៉ាឡា សាធារណរដ្ឋ
ក្វាតេម៉ាឡា
កំប៊ី កំប៊ី សាធារណរដ្ឋ
កំប៊ី
 • Gambia – Republic of the Gambia

[កែប្រែ]

គីរីបាទី គិរីបាទី [៦] សាធារណរដ្ឋ
គិរីបាទី
គីនេ គីនេ [៧] សាធារណរដ្ឋ
គីនេ
គីនេ-ប៊ីសាវ គីនេ-ប៊ីសាវ សាធារណរដ្ឋ
គីនេ-ប៊ីសាវ
គីនេ អេក្វាទ័រ គីនេ អេក្វាទ័រ សាធារណរដ្ឋ
គីនេ អេក្វាទ័រ
គុយបា គុយបា សាធារណរដ្ឋ
គុយបា
គុយយ៉ាន គុយយ៉ាន សាធារណរដ្ឋសហករណ៍
គុយយ៉ាន
 • Guyana – Co-operative Republic of Guyana
គុយវ៉ែត គុយវ៉ែត រដ្ឋគុយវ៉ែត

[កែប្រែ]

ហ្សកហ៊្សី ចចជី [៨] ចចជី
ចិន ចិន [៩] [១០] សាធារណរដ្ឋ
ប្រជាមានិតចិន

[កែប្រែ]

ឆាដ ឆាដ សាធារណរដ្ឋ
ឆាដ

[កែប្រែ]

ជប៉ុន ជប៉ុន ជប៉ុន
ជីប៊ូទី ជីប៊ូទី សាធារណរដ្ឋ
ជីប៊ូទី

[កែប្រែ]

ឈីលី ឈីលី សាធារណរដ្ឋ
ឈីលី

[កែប្រែ]

ដាណឺម៉ាក ដាណឺម៉ាក [១១] រាជាណាចក្រ
ដាណឺម៉ាក
ដូមីនិក ដូមីនិក សហធនរដ្ឋ
ដូមីនិក
 • Dominica – Commonwealth of Dominica
សាធារណរដ្ឋដូមីនិក ដូមីនិក សាធារណរដ្ឋ
ដូមីនិក

[កែប្រែ]

ណាមីប៊ី ណាមីប៊ី សាធារណរដ្ឋ
ណាមីប៊ី
 • Namibia – Republic of Namibia
ណូរូ ណូរូ សាធារណរដ្ឋ
ណូរូ

[កែប្រែ]

តង់សានី តង់សានី សហសាធារណរដ្ឋ
តង់សានី
តាជីគីស្ថាន តាជីគីស្ថាន សាធារណរដ្ឋ
តាជីគីស្ថាន
តុងកា តុងកា រាជាណាចក្រ
តុងកា
តូគោ តូគោ សាធារណរដ្ឋ
តូគោ
តួកគី តួកគី សាធារណរដ្ឋ
តួកគី
តួកមេនីស្ថាន តួកមេនីស្ថាន សាធារណរដ្ឋ
តួកមេនីស្ថាន

[កែប្រែ]

ថៃ ថៃ រាជាណាចក្រថៃ
 • ភាសាថៃ : ประเทศไทย – ราชอาณาจักรไทย
 • Thailand – Kingdom of Thailand

[កែប្រែ]

ទីម័រខាងកើត ទីម័រខាងកើត
[១២]
សាធារណរដ្ឋ
ប្រជាធិបតេយ្យ
ទីម័រខាងកើត
ទុយនីស៊ី ទុយនីស៊ី សាធារណរដ្ឋ
ទុយនីស៊ី
ទូវ៉ាលូ ទូវ៉ាលូ ទូវ៉ាលូ
 • Tuvalu
ទ្រីនីតេ និងតូបាគោ ទ្រីនីតេ និងតូបាគោ សាធារណរដ្ឋ
ទ្រីនីតេ និងតូបាគោ
 • Trinidad and Tobago – Republic of Trinidad and Tobago

[កែប្រែ]

នីការ៉ាក្វា នីការ៉ាក្វា សាធារណរដ្ឋ
នីការ៉ាក្វា
នីហ្សេ នីហ្សេ សាធារណរដ្ឋ
នីហ្សេ
នីហ្សេរីយ៉ា នីហ្សេរីយ៉ា សាធារណរដ្ឋ
សហព័ន្ធ
នីហ្សេរីយ៉ា
 • Nigeria – Federal Republic of Nigeria
នូវែលសេឡង់ នូវែលសេឡង់ [១៣] នូវែលសេឡង់
នេប៉ាល់ នេប៉ាល់ សាធារណរដ្ឋ
សហព័ន្ធ
ប្រជាធិបតេយ្យ
នេប៉ាល់
 • ភាសានេប៉ាល់ : नेपाल – सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल
 • Nepal – Federal Democratic Republic of Nepal
Norway ន័រវែស រាជាណាចក្រ
ន័រវែស

[កែប្រែ]

បង់ក្លាដែស បង់ក្លាដេស [១៤] សាធារណរដ្ឋ
ប្រជាមានិត
បង់ក្លាដេស
 • ភាសាបេន្កាលី : বাংলাদেশ – গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
 • Bangladesh – People's Republic of Bangladesh
ប៉ាគីស្ថាន ប៉ាគីស្ថាន [១៥] សាធារណរដ្ឋឥស្លាម
ប៉ាគីស្ថាន
 • ភាសាឧរឌូ : پاکستان – اسلامی جمہوریت پاکستان
 • Pakistan – Islamic Republic of Pakistan
ប៉ាណាម៉ា ប៉ាណាម៉ា សាធារណរដ្ឋ
ប៉ាណាម៉ា
ប៉ាពួនូវែលគីនេ ប៉ាពួញូគីនេ [១៦] រដ្ឋឯករាជ្យ
ប៉ាពួនូវែលគីនេ
ប៉ារ៉ាគ្វេ ប៉ារ៉ាគ្វេ សាធារណរដ្ឋ
ប៉ារ៉ាគ្វេ
ប៉ាឡូ ប៉ាឡូ សាធារណរដ្ឋ
ប៉ាឡូ
ប៉ូឡូញ ប៉ូឡូញ សាធារណរដ្ឋ
ប៉ូឡូញ
ប៉េរូ ប៉េរូ សាធារណរដ្ឋ
ប៉េរូ
ប៊ុលការី ប៊ុលការី សាធារណរដ្ឋ
ប៊ុលការី
ប៊ូរុនឌី ប៊ូរុនឌី សាធារណរដ្ឋ
ប៊ូរុនឌី
បាបាដ បាបាដ បាបាដ
 • Barbados
បារ៉ែន បារ៉ែន រាជាណាចក្រ
បារ៉ែន
បារាំង បារាំង [១៧] សាធារណរដ្ឋ
បារាំង
បាហាម៉ា បាហាម៉ា សហធនរដ្ឋ
បាហាម៉ា
 • The Bahamas – Commonwealth of The Bahamas
បុតស្វាណា បុតស្វាណា សាធារណរដ្ឋ
បុតស្វាណា
បូលីវី បូលីវី រដ្ឋពហុជនជាតិ
បូលីវី
បូសនី-អ៊ែរសេកូវីន បូសនី-អ៊ែរសេកូវីន បូសនី-អ៊ែរសេកូវីន
បួគីណាហ្វាសូ បួគីណាហ្វាសូ បួគីណាហ្វាសូ
បេណាំង បេណាំង សាធារណរដ្ឋ
បេណាំង
បេលីស បេលីស បេលីស
 • Belize
បេឡារុស បេឡារុស សាធារណរដ្ឋ
បេឡារុស
បែលស៊ិក បែលស៊ិក រាជាណាចក្រ
បែលស៊ិក
ប្រ៊ុយណេ ប្រ៊ុយណេ នេការា ប្រ៊ុយណេ ដារូសាឡឹម
 • ភាសាម៉ាឡេ :
  Brunei – Negara Brunei Darussalam
  بروني – نڬارا بروني دارالسلام‎
 • Brunei – Nation of Brunei, the Abode of Peace
ប្រេស៊ីល ប្រេស៊ីល សាធារណរដ្ឋ
សហព័ន្ធ
ប្រេស៊ីល

[កែប្រែ]

ព័រទុយហ្គាល់ ព័រទុយកាល់ សាធារណរដ្ឋ
ព័រទុយកាល់

[កែប្រែ]

ភូតាន ភូតាន [១៨] រាជាណាចក្រ
ភូតាន
 • ភាសាសុងខា : འབྲུག་ཡུལ་ – འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
 • Bhutan – Kingdom of Bhutan

[កែប្រែ]

ម៉ាដាកាស្ការ ម៉ាដាកាស្ការ សាធារណរដ្ឋ
ម៉ាដាកាស្ការ
ម៉ារ៉ុក ម៉ារ៉ុក រាជាណាចក្រ
ម៉ារ៉ុក
ម៉ាលី ម៉ាលី សាធារណរដ្ឋ
ម៉ាលី
ម៉ាល់ឌីវ ម៉ាល់ឌីវ សាធារណរដ្ឋ
ម៉ាល់ឌីវ
 • ភាសាទីវេហិ : ދިވެހި ރާއްޖެ – ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ
 • Maldives – Republic of Maldives
ម៉ាល់តា ម៉ាល់តា សាធារណរដ្ឋ
ម៉ាល់តា
ប្រជុំកោះម៉ាសាល់ ម៉ាសាល់ សាធារណរដ្ឋ
នៃប្រជុំកោះម៉ាសាល់
ម៉ាសេដ្វានខាងជើង ម៉ាសេដ្វានខាងជើង [១៩] សាធារណរដ្ឋ
ម៉ាសេដ្វានខាងជើង
ម៉ាឡាវី ម៉ាឡាវី សាធារណរដ្ឋ
ម៉ាឡាវី
ម៉ាឡេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី
ម៉ិកស៊ិក ម៉ិកស៊ិក សហរដ្ឋម៉ិកស៊ិក
ម៉ុងហ្គោលី ម៉ុងកូល ម៉ុងកូល
ម៉ុងតេណេក្រូ ម៉ុងតេណេក្រូ ម៉ុងតេណេក្រូ
ម៉ុលដាវី ម៉ុលដាវី សាធារណរដ្ឋ
ម៉ុលដាវី
ម៉ូណាកូ ម៉ូណាកូ ក្សត្របុរី
ម៉ូណាកូ
ម៉ូរីតានី ម៉ូរីតានី សាធារណរដ្ឋ
ឥស្លាមម៉ូរីតានី
ម៉ូរីស ម៉ូរីស សាធារណរដ្ឋ
ម៉ូរីស
ម៉ូសំប៊ិក ម៉ូសំប៊ិក សាធារណរដ្ឋ
ម៉ូសំប៊ិក
មីក្រូណេស៊ី មីក្រូណេស៊ី រដ្ឋសហព័ន្ធ
មីក្រូណេស៊ី
 • Micronesia – Federated States of Micronesia
មីយ៉ាន់ម៉ា មីយ៉ាន់ម៉ា [២០] សាធារណរដ្ឋនៃ
សហភាព
មីយ៉ាន់ម៉ា
 • ភាសាភូមា : မြန်မာပြည် – ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
 • Myanmar (Burma) – Republic of the Union of Myanmar

[កែប្រែ]

យេម៉ែន យេមែន សាធារណរដ្ឋ
យេមែន

[កែប្រែ]

រ្វ៉ាន់ដា រ្វ៉ាន់ដា សាធារណរដ្ឋ
រ្វ៉ាន់ដា
រុស្ស៊ី រុស្ស៊ី សហព័ន្ធរុស្ស៊ី
រូម៉ានី រូម៉ានី រូម៉ានី

[កែប្រែ]

លិកតិនស្តាញ លិកតិនស្តាញ ក្សត្របុរី
លិកតិនស្តាញ
លីទុយអានី លីទុយអានី សាធារណរដ្ឋ
លីទុយអានី
លីបង់ លីបង់ សាធារណរដ្ឋ
លីបង់
លីប៊ី លីប៊ី រដ្ឋលីប៊ី
លីបេរីយ៉ា លីបេរីយ៉ា សាធារណរដ្ឋ
លីបេរីយ៉ា
 • Liberia – Republic of Liberia
លុចសំបួរ លុចសំបួរ ពញារដ្ឋលុចសំបួរ

[កែប្រែ]

វ៉ានូអាទូ វ៉ានូអាទូ សាធារណរដ្ឋ
វ៉ានូអាទូ
វៀតណាម វៀតណាម សាធារណរដ្ឋ
សង្គមនិយម
វៀតណាម
វេណេស៊ុយអេឡា វេណេស៊ុយអេឡា សាធារណរដ្ឋ
បូលីវ៉ានៃ
វេណេស៊ុយអេឡា

[កែប្រែ]

សហរដ្ឋ សហរដ្ឋ (អាមេរិក) [២១] សហរដ្ឋអាមេរិក
សហរាជាណាចក្រ សហរាជាណាចក្រ
(ចក្រភពអង់គ្លេស)
[២២]
សហរាជាណាចក្រ
នៃក្រង់ប្រឺតាញ
និងអៀរឡង់ខាងជើង
ស៊ីប ស៊ីប [២៣] សាធារណរដ្ឋ
ស៊ីប
ស៊ីមបាវេ ស៊ីមបាវេ សាធារណរដ្ឋ
ស៊ីមបាវេ
ស៊ីរី ស៊ីរី សាធារណរដ្ឋ
អារ៉ាប់ស៊ីរី
ស៊ុយអែត ស៊ុយអែត រាជាណាចក្រ
ស៊ុយអែត
ស៊ូដង់ ស៊ូដង់ សាធារណរដ្ឋ
ស៊ូដង់
ស៊ូដង់ខាងត្បូង ស៊ូដង់​ខាងត្បូង សាធារណរដ្ឋ
ស៊ូដង់ខាងត្បូង
 • South Sudan – Republic of South Sudan
ស៊ូរីណាម ស៊ូរីណាម សាធារណរដ្ឋ
ស៊ូរីណាម
Serbia ស៊ែប៊ី សាធារណរដ្ឋ
ស៊ែប៊ី
សានម៉ារីណូ សានម៉ារីណូ សាធារណរដ្ឋ
សានម៉ារីណូ
សាម៉ាអ៊ិក សាម៉ាអ៊ិក សាម៉ាអ៊ិក
សាម័រ សាម័រ រដ្ឋឯករាជ្យ
សាម័រ
សាវតូមេ និងប្រាំងស៊ីប សាវតូមេ និងប្រាំងស៊ីប សាធារណរដ្ឋ
ប្រជាធិបតេយ្យ
សាវតូមេ និងប្រាំងស៊ីប
សាំងគីត និងណឺវីស សាំងគីត និងណឺវីស សហព័ន្ធ
សាំងគ្រីស្តុប និងណឺវីស
 • Saint Kitts and Nevis – Federation of Saint Christopher and Nevis
សាំងលូស៊ី សាំងលូស៊ី សាំងលូស៊ី
 • Saint Lucia
សាំងវ៉ាំងសង់ និងក្រេណាឌីន សាំងវ៉ាំងសង់ និងក្រេណាឌីន សាំងវ៉ាំងសង់ និងក្រេណាឌីន
 • Saint Vincent and the Grenadines
សិង្ហបុរី សិង្ហបុរី [២៤] សាធារណរដ្ឋ
សិង្ហបុរី
សូម៉ាលី សូម៉ាលី សាធារណរដ្ឋ
សហព័ន្ធសូម៉ាលី
សូឡូម៉ុង សូឡូម៉ុង ប្រជុំកោះសូឡូម៉ុង
 • Solomon Islands
សៀរ៉ាឡេអូន សៀរ៉ាឡេអូន សាធារណរដ្ឋ
សៀរ៉ាឡេអូន
 • Sierra Leone – Republic of Sierra Leone
សេនេកាល់ សេនេកាល់ សាធារណរដ្ឋ
សេនេកាល់
សេសែល សេសែល សាធារណរដ្ឋ
សេសែល
ស្រីលង្កា ស្រីលង្កា សាធារណរដ្ឋ
សង្គមនិយម
ប្រជាធិបតេយ្យ
ស្រីលង្កា
 • ភាសាសិង្ហល : ශ්‍රී ලංකා – ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය
 • ភាសាទមិឡ : இலங்கை – இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு
 • Sri Lanka – Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
ស្លូវ៉ាគី ស្លូវ៉ាគី សាធារណរដ្ឋ
ស្លូវ៉ាគី
ស្លូវេនី ស្លូវេនី សាធារណរដ្ឋ
ស្លូវេនី
ស្វីស ស្វីស សហព័ន្ធស្វីស
សំប៊ី សំប៊ី សាធារណរដ្ឋសំប៊ី
 • Zambia – Republic of Zambia

[កែប្រែ]

ហុងគ្រី ហុងគ្រី ហុងគ្រី
ហុងឌូរ៉ាស ហុងឌូរ៉ាស សាធារណរដ្ឋ
ហុងឌូរ៉ាស
ហុល្លង់ ហុល្លង់ [២៥] រាជាណាចក្រ
ហុល្លង់
ហៃទី ហៃទី សាធារណរដ្ឋ
ហៃទី
ហ្វាំងឡង់ ហ្វាំងឡង់ សាធារណរដ្ឋ
ហ្វាំងឡង់
ហ្វីជី ហ្វីជី សាធារណរដ្ឋ
ហ្វីជី
ហ្វីលីពីន ហ្វីលីពីន សាធារណរដ្ឋ
ហ្វីលីពីន
ហ្សកដានី ហ្សកដានី រាជាណាចក្រ
ហាសេមីត
ហ្សកដានី

[កែប្រែ]

លាវ ឡាវ សាធារណរដ្ឋ
ប្រជាធិបតេយ្យ
ប្រជាមានិតឡាវ
 • ភាសាឡាវ : ລາວ – ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
 • Laos – Lao People's Democratic Republic
ឡឺសូតូ ឡឺសូតូ រាជាណាចក្រ
ឡឺសូតូ
ឡេតូនី ឡេតូនី សាធារណរដ្ឋ
ឡេតូនី

[កែប្រែ]

អង់កូឡា អង់កូឡា សាធារណរដ្ឋ
អង់កូឡា
អង់ដូរ៉ា អង់ដូរ៉ា ក្សត្របុរីអង់ដូរ៉ា
អង់ទីក្វា និងបាប៊ូដា អង់ទីក្វា និងបាប៊ូដា អង់ទីក្វា និងបាប៊ូដា
 • Antigua and Barbuda
អ៊ីតាលី អ៊ីតាលី សាធារណរដ្ឋ
អ៊ីតាលី
អ៊ីរ៉ង់ អ៊ីរ៉ង់ សាធារណរដ្ឋ
ឥស្លាមអ៊ីរ៉ង់
អ៊ីរ៉ាក់ អ៊ីរ៉ាក់ សាធារណរដ្ឋ
អ៊ីរ៉ាក់
អ៊ីស្រាអែល អ៊ីស្រាអែល [២៦] រដ្ឋអ៊ីស្រាអែល
អ៊ីស្លង់ អ៊ីស្លង់ អ៊ីស្លង់
អ៊ុយក្រែន អ៊ុយក្រែន អ៊ុយក្រែន
អ៊ូកង់ដា អ៊ូកង់ដា សាធារណរដ្ឋ
អ៊ូកង់ដា
អ៊ូសបេគីស្ថាន អ៊ូសបេគីស្ថាន សាធារណរដ្ឋ
អ៊ូសបេគីស្ថាន
អ៊ូរុយគ្វេ អ៊ូរុយគ្វេ សាធារណរដ្ឋ
បូព៌ាអ៊ូរុយគ្វេ
អាមេនី អាមេនី [២៧] សាធារណរដ្ឋ
អាមេនី
អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត រាជាណាចក្រ
អារ៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត
អាល្លឺម៉ង់ អាល្លឺម៉ង់ សាធារណរដ្ឋ
សហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់
អាល់បានី អាល់បានី សាធារណរដ្ឋ
អាល់បានី
អាល់ហ្សេរី អាល់ហ្សេរី សាធារណរដ្ឋ
ប្រជាធិបតេយ្យ
ប្រជាមានិតអាល់ហ្សេរី
អាស៊ែបៃសង់ អាស៊ែបៃសង់ សាធារណរដ្ឋ
អាស៊ែបៃសង់
អាហ្វកានីស្ថាន អាហ្វកានីស្ថាន [២៨] សាធារណរដ្ឋឥស្លាម
អាហ្វកានីស្ថាន
អាហ្វ្រិកកណ្ដាល អាហ្វ្រិកកណ្ដាល សាធារណរដ្ឋ
អាហ្វ្រិកកណ្ដាល
អាហ្វ្រិកកណ្ដាល អាហ្វ្រិកខាងត្បូង សាធារណរដ្ឋ
អាហ្វ្រិកខាងត្បូង
អាហ្សង់ទីន អាហ្សង់ទីន សាធារណរដ្ឋ
អាហ្សង់ទីន
អូទ្រីស អូទ្រីស សាធារណរដ្ឋ
អូទ្រីស
អូម៉ង់ អូម៉ង់ រជ្ជស៊ុលតង់អូម៉ង់
អូស្ត្រាលី អូស្ត្រាលី [២៩] សហធនរដ្ឋ
អូស្ត្រាលី
 • Australia – Commonwealth of Australia
អៀរឡង់ អៀរឡង់ [៣០] អៀរឡង់
អេក្វាទ័រ អេក្វាឌ័រ សាធារណរដ្ឋ
អេក្វាឌ័រ
អេត្យូពី អេត្យូពី សាធារណរដ្ឋ
សហព័ន្ធ
ប្រជាធិបតេយ្យ
អេត្យូពី
 • ភាសាអាមហារ៉ា : ኢትዮጵያ – የኢትዮጵያ ፈደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
 • Ethiopia – Federal Democratic Republic of Ethiopia
អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម
អេរីត្រេ អេរីត្រេ រដ្ឋអេរីត្រេ
អេស៊ីប អេស៊ីប សាធារណរដ្ឋ
អារ៉ាប់អេស៊ីប
អេស្តូនី អេស្តូនី សាធារណរដ្ឋ
អេស្តូនី
អេស្ប៉ាញ អេស្ប៉ាញ រាជាណាចក្រ
អេស្ប៉ាញ
អេស្វាទីនី អេស្វាទីនី [៣១] រាជាណាចក្រ
អេស្វាទីនី
អែលសាល់វ៉ាឌ័រ អែលសាល់វ៉ាឌ័រ សាធារណរដ្ឋ
អែលសាល់វ៉ាឌ័រ

[កែប្រែ]

ឥណ្ឌា ឥណ្ឌា សាធារណរដ្ឋ
ឥណ្ឌា
ឥណ្ឌូណេស៊ី ឥណ្ឌូណេស៊ី សាធារណរដ្ឋ
ឥណ្ឌូណេស៊ី

រដ្ឋសង្កេតការណ៍[កែប្រែ]

ប៉ាឡេស្ទីន ប៉ាឡេស្ទីន [៣២] [៣៣] រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីន
បុរីវ៉ាទីកង់ វ៉ាទីកង់ [៣៤] រដ្ឋបុរីវ៉ាទីកង់

អតីតសមាជិកសហប្រជាជាតិ[កែប្រែ]

តៃវ៉ាន់ តៃវ៉ាន់ [៣៥] [៣៧] សាធារណរដ្ឋចិន [៣៨]

រដ្ឋដទៃទៀត[កែប្រែ]

កូសូវ៉ូ កូសូវ៉ូ [៣៩] [៤០] សាធារណរដ្ឋ
កូសូវ៉ូ
ត្រង់នីស្ទ្រី ត្រង់នីស្ទ្រី
(ព្រីដណេស្ត្រូវី)
សាធារណរដ្ឋ
ម៉ុលដាវី
ព្រីដណេស្ត្រូវី
នីវវេ នីវវេ នីវវេ
ប្រជុំកោះឃុក ប្រជុំកោះឃុក ប្រជុំកោះឃុក
ស៊ីបខាងជើង ស៊ីបខាងជើង សាធារណរដ្ឋ
តួកគីនៃ
ស៊ីបខាងជើង
 • ភាសាតួកគី : Kuzey Kıbrıs – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
 • Northern Cyprus – Turkish Republic of Northern Cyprus
សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអារ៉ាប់សារ៉ាវី សារ៉ាវី សាធារណរដ្ឋ
ប្រជាធិបតេយ្យ
អារ៉ាប់សារ៉ាវី
សូម៉ាលីឡង់ សូម៉ាលីឡង់ សាធារណរដ្ឋ
សូម៉ាលីឡង់
អាតសាក់ អាតសាក់ សាធារណរដ្ឋ
អាតសាក់
អាប់កាស៊ី អាប់កាស៊ី សាធារណរដ្ឋ
អាប់កាស៊ី
អូសេទីខាងត្បូង អូសេទីខាងត្បូង សាធារណរដ្ឋ
អូសេទីខាងត្បូង –
រដ្ឋសេរីអាឡានី
 • ភាសាអូសេទី : Хуссар Ирыстон – Республикӕ Хуссар Ирыстон / Паддзахад Аллонстон
 • ភាសាចចជី : ცხინვალის რეგიონი
 • ភាសារុស្សី : Южная Осетия – Республика Южная Осетия / Государство Алания
 • South Ossetia – Republic of South Ossetia – The Free State of Alania

កំណត់សម្គាល់[កែប្រែ]

 1. រដ្ឋាភិបាលនៃកាប់វែរប្រកាសយក "Cabo Verde" ជាឈ្មោះផ្លូវការជាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ប្រទេសនេះវិញក្នុងឆ្នាំ ២០១៣។ ឈ្មោះនេះមានដើមកំណើតពីភាសាព័រទុយកាល់មានន័យថា "ជ្រោយបៃតង"
 2. អាចហៅផងដែរថា កុងគោ-ប្រាសាវីល
 3. អាចហៅផងដែរថា កុងគោ-គីនស្យាសា។ ជាអតីត សាធារណរដ្ឋសាអៀ (១៩៧១-១៩៩៧)
 4. មិនទទួលស្គាល់ដោយប្រទេសបារាំង ជប៉ុន និងកូរ៉េខាងត្បូង ដែលប្រទេសចុងបង្អស់ អះអាងថាជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់តែមួយគត់នៃកូរ៉េ
 5. មិនទទួលស្គាល់ដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ដែលអះអាងថាជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់តែមួយគត់នៃកូរ៉េ
 6. អាចហៅផងដែរថា គិរីបាស
 7. អាចហៅផងដែរថា គីនេ-កូណាគ្រី
 8. អាចសរសេរជា ហ្សកហ្ស៊ី ឬ ជកជី
 9. រួមបញ្ជូលទាំង ហុងកុង និង ម៉ាកាវ ដែលជាតំបន់រដ្ឋបាលពិសេស។ ប្រកាសទាមទារនូវ ទឹកដីតៃវ៉ាន់ តែការគ្រប់គ្រងស្ថិតក្រោមរដ្ឋបាលគូប្រជែង គឺសាធារណរដ្ឋចិន ដែលអះអាងថាចិនទាំងមូលជាទឹកដីរបស់ខ្លួន
 10. មិនទទួលស្គាល់ដោយប្រទេសចំនួន ១៥ ជំនួសនូវភាគីសាធារណរដ្ឋចិនវិញ ខណៈប្រទេសភូតាន មិនបានទទួលស្គាល់ភាគីណាមួយឡើយ
 11. រាជាណាចក្រដាណឺម៉ាករួមមានដែនដីស្វ័យអភិបាលពីរគឺ ក្រូអិនឡង់ និងប្រជុំកោះហ្វេរ៉ូ
 12. អាចហៅផងដែរថា ទីម័រ-លេស្តេ
 13. នូវែលសេឡង់ជាអាណាចក្រសហធន មានដែនដីក្រោមចំណុះគឺតូកេឡូ និងរដ្ឋប្រាស្រ័យនៃប្រជុំកោះឃុក និងនីវវេដែលជាស្វ័យរដ្ឋបាល មិនស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់នូវែលសេឡង់
 14. អាចសរសេរជា ពង្គលទេស
 15. ប៉ាគីស្ថានអនុវត្តការត្រួតត្រាទៅលើផ្នែកខ្លះនៃកាស្មៀរ តែមិនបានបញ្ចូលជាទឹកដីផ្លូវការទេ ដោយចាត់ទុកថាជាដែនដីកំពុងមានជម្លោះទៅវិញ។ ផ្នែកត្រួតត្រាចែកជាដែនដីពីរដែលមានការគ្រប់គ្រងដោយឡែកពីដែនកំណត់នៃប៉ាគីស្ថាន៖ អាសាដកាស្មៀរ និងគិលគីត-បាល់ទីស្ថាន
 16. អាចហៅថា ប៉ាពូអាស៊ីនូវែលគីនេ ឬ ប៉ាពួគីនេថ្មី
 17. រួមបញ្ចូលតំបន់/មន្ទីរឯនាយសមុទ្រ ៥: គុយយ៉ាន ក្វាដលូប ម៉ាទីនិក រេអ៊ូញ៉ុង និង ម៉ាយ៉ុត និងសមូហរដ្ឋឆ្លងទ្វីបរួមមាន: កោះគ្លីពែតុន ប៉ូលីណេស៊ីបារាំង នូវែលកាលេដូនី សាំងបាតេឡេមី សាំងម៉ាតាំង សាំងព្យែរ និងមីកេឡុង និង វ៉ាលីស និងហ្វូទូណា
 18. អាចសរសេរជា ភោដាន្ត
 19. អតីតឈ្មោះប្រទេស ត្រូវបានស្គាល់ដោយធម្មនុញ្ញគឺ "សាធារណរដ្ឋម៉ាសេដ្វាន" ពីឆ្នាំ ១៩៩១ – ២០១៩ និងក្រោមនាមកត្តាអន្តរជាតិ "អតីតយូគោស្លាវី នៃសាធារណរដ្ឋម៉ាសេដ្វាន" (FYROM) ពីឆ្នាំ ១៩៩៣–២០១៩ អំលុងនៃវិវាទនៃការដាក់ឈ្មោះម៉ាសេដ្វាន ជាមួយប្រទេសក្រិក។ បន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងប្រេស្ប៉ាបានចូលជាធរមានក្នុងខែកុម្ភៈ ២០១៩ ប្រទេសនេះត្រូវបានប្តូរឈ្មោះជា "ម៉ាសេដ្វានខាងជើង"
 20. ឈ្មោះផ្លូវការរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ដែលត្រូវបានអនុម័តក្នុងឆ្នាំ ១៩៨៩ មានភាពចម្រុះនិងចម្រូងចម្រាស ដោយឈ្មោះអតីត "ភូមា" នៅតែត្រូវបានគេប្រើក្នុងករណីផ្សេងៗ។
  → មើល ឈ្មោះនានានៃមីយ៉ាន់ម៉ា
 21. រួមបញ្ចូលនូវ ដែនដីមិនរួបរួមចំនួន ១៣ ក្នុងនោះដែនដីចំនួន ៥ មានមនុស្សរស់នៅ: អាមេរិកាំងសាម័រ ក្វាម ប្រជុំកោះម៉ារីយ៉ានខាងជើង ព័រតូរីកូ និង ប្រជុំកោះវែសាំងអាមេរិក។ រដ្ឋអធិបតេយ្យចំនួនបីគឺម៉ាសាល់ មីក្រូណេស៊ី និងប៉ាឡូជារដ្ឋប្រាស្រ័យនៃសហរដ្ឋអាមេរិក ក្រោមកតិកាសញ្ញានៃទីប្រាស្រ័យសេរី
 22. សហរាជាណាចក្រ ជាអាណាចក្រនៃសហធនរដ្ឋ មានប្រទេសចំនួន ៤: អង់គ្លេស អេកូស កាល់ និងអៀរឡង់ខាងជើង។ រួមបញ្ចូលនូវដែនដីឯនាយសមុទ្រចំនួន ១៣: អាក្រូទីរី និង ដេកេលីយ៉ា អង់គី្វឡា ប៊ែរមូដ ដែនដីអង់គ្លេសនៃមហាសមុទ្រឥណ្ឌា ប្រជុំកោះវែសាំងអង់គ្លេស ប្រជុំកោះកៃម៉ង់ ប្រជុំកោះហ្វកឡិន គីប្រាល់តា ម៉ុងសេរ៉ាត់ ប្រជុំកោះពីតកែន សាំងអេលែន អាសង់ស្យុង និងទ្រីស្តាដាគូញ៉ា កោះចចជីខាងត្បូង និងប្រជុំកោះសង់វ៉ិចខាងត្បូង និង ប្រជុំកោះតួក និងកែក និងសាមន្តរាជ ដែលជាស្វ័យអភិបាលចំនួន ៣ គឺ: គែនស៊ី ម៉ាន់ និងជែស៊ី
 23. មិនទទួលស្គាល់ដោយប្រទេសតួកគី តាមជម្លោះនៃស៊ីប ដោយទទួលស្គាល់នូវរដ្ឋអាយ៉ងរបស់ខ្លួន គឺស៊ីបខាងជើងដែលជាផ្នែកនៃប្រទេសស៊ីប
 24. ជួនកាលហៅថា សាំងហ្គាពួរ
 25. រាជាណាចក្រហុល្លង់រួមដោយប្រទេសចំនួន ៤ ជាសមាសរដ្ឋ: ហុល្លង់ អារូបា ស៊ីនម៉ាតិន និងគូរ៉ាសាវ។ ដែនដី ៣ ផ្សេងទៀត (បូនែរ សាបា និងស៊ីនអ៊ូស្តាស្យុស) ជាទេសបាលក្រុងពិសេសនៃរាជាណាចក្រនេះ
 26. អ៊ីស្រាអែលទាមទារនូវដែនដីទាំងមូលដែលត្រួតត្រាដោយ ប៉ាលេស្ទីន។ អ៊ីស្រាអែលបានបញ្ចូលនូវ យេរូសាឡឹមខាងកើត ដោយគ្មានការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិ។ អ៊ីស្រាអែលរក្សាការត្រួតត្រាតាមកម្រិតលើតំបន់ដែលនៅសល់ជុំវិញ វ៉េសប៊ែង។ ទោះបីជាអ៊ីស្រាអែលលែងមានពលរដ្ឋរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ ឬវត្តមានយោធារបស់ខ្លូនលើ ដែនជ្រោយកាសា បន្ទាប់ពីអនុវត្តន៍នៃការផ្តាច់ខ្លួនជាឯកតោភាគី, ដែនដីនេះនូវតែចាត់ទុកដោយមួយចំនួនថាស្ថិតក្រោមអំណាចកាន់កាប់ដោយប្រទេសនេះ ក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិ។ អ៊ីស្រាអែលមិនទទួលស្គាល់ដោយ ប្រទេសចំនួន ៣២ រួមទាំង សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអារ៉ាប់សារ៉ាវី
 27. មិនទទួលស្គាល់ដោយប៉ាគីស្ថាន ដោយសារជម្លោះទៅលើអាតសាក់
 28. អាចសរសេរជា អស្វកនិស្ថាន
 29. ដែនដីក្រៅនៃអូស្ត្រាលីរួមមាន: ប្រជុំកោះអាស្ម័រ និងកាទែរ កោះគ្រិស្តម៉ាស ប្រជុំកោះកូកូស ប្រជុំកោះសមុទ្រកូរ៉ាល់ ប្រជុំកោះហឺដ និងម៉ិកដូណាល់ និងកោះន័រហ្វូក
 30. អាចហៅផងដែរថា សាធារណរដ្ឋអៀរឡង់ (Republic of Ireland / Poblacht na hÉireann) ដែលមិនមែនជានាមផ្លូវការ ហើយគ្រាន់តែជាពិពណ៍នានៃប្រទេសនេះប៉ុណ្ណោះ
 31. ត្រូវបានស្គាល់ដោយឈ្មោះអតីតថា "រាជាណាចក្រស្វាស៊ីឡង់" (Kingdom of Swaziland) ដែលជាឈ្មោះផ្លូវការត្រូវបានប្រើរហូតដល់ឆ្នាំ ២០១៨
 32. រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីន មិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអ៊ីស្រាអែល ដែលទាមទារទឹកដីនោះជាអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនទេ។ ប៉ាឡេស្ទីន បានទទួលស្គាល់ខាងការទូតដោយបណ្ដាប្រទេសចំនួន ១៣៨ តែគ្មានព្រំដែនដីជាឯកភាព ឬប្រសិទ្ធភាពទៅលើការគ្រប់គ្រងនៃដែនដីភាគច្រើនដែលខ្លួនបានប្រកាសទាមទារទេ។
 33. ជារដ្ឋសង្កេតការណ៍នៃអ.ស.ប តាំងពីឆ្នាំ ២០១២ និងជាសមាជិកនៃទីភ្នាក់ងារពិសេស UNESCO និង UNIDO
 34. ជារដ្ឋសង្កេតការណ៍នៃអ.ស.ប តាំងពីឆ្នាំ ២០០៤ ក្រោមនាមកត្តានៃរដ្ឋបាលសន្តាសន៍ (Holy See) និងជាសមាជិកនៃទីភ្នាក់ងារពិសេស ITU WIPO IAEA និង UPU
 35. សាធារណរដ្ឋចិនជាអតីតសមាជិកអ.ស.ប ពីឆ្នាំ ១៩៤៥ – ១៩៧៥ និងជាសមាជិកបច្ចុប្បន្ននៃអង្គការ WTO
 36. នៅឆ្នាំ ១៩៤៩ រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយបក្សគួមិនតាំងបានចាញ់សង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងនឹងបក្សកុម្មុយនិស្តចិន ហើយនិរទេសទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ និងកោះហៃណាំ(ត្រូវបានប.កុ.ចិនដណ្ដើមបាននៅឆ្នាំ ១៩៥០) ដោយតាំងទីក្រុងតៃប៉ិជាធានីបណ្ដោះអាសន្ន។ សហប្រជាជាតិបានប្រគល់អាសនៈតំណាងចិនអោយស.ប្រ.ចិននៅឆ្នាំ ១៩៧១។ រដ្ឋភាគច្រើនទទួលស្គាល់ស.ប្រ.ចិនជាតំណាងស្របច្បាប់តែមួយគត់នៃចិនទាំងមូល (នយោបាយចិនតែមួយ) ហើយចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ជាខេត្តមួយនៃស.ប្រ.ចិន។ រហូតដល់សព្វថ្ងៃ ស្ថានការណ៍នយោបាយនៃតៃវ៉ាន់កំពុងស្ថិតក្នុងវិវាទនៅឡើយ
 37. សាធារណរដ្ឋចិនជារដ្ឋមួយមានការប្រជែងដើម្បីការទទួលស្គាល់ជារដ្ឋាភិបាលនៃចិនតាំងពីឆ្នាំ ១៩៤៩ នឹងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (PRC)។ សាធារណរដ្ឋចិនត្រួតត្រាលើកោះតៃវ៉ាន់ និងប្រជុំកោះដែលជាប់ទាក់ទិន មានប្រជុំកោះជីនមិន ទុងស្យា ម៉ាស៊ូ និងផ្នែកនៃប្រជុំកោះស្ប្រ៉ាតលី ព្រមទាំងទាមទារបញ្ចូលដែនដីនៃចិនដីគោក។ ស.ចិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋសមាជិកសហប្រជាជាតិចំនួន ១៤ និងសន្តាសន៍ ហើយរដ្ឋទាំងនេះមិនទទួលស្គាល់ស.ប្រ.ចិននោះទេ។ ដែនដីនៃស.ចិនទាំងមូលបានទាមទារដោយស.ប្រ.ចិន [៣៦]
 38. សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (PRC) ត្រូវបានហៅជាធម្មតាថា "ចិន" ឯសាធារណរដ្ឋចិន (ROC) ហៅថា "តៃវ៉ាន់" ជួនកាលត្រូវបានស្គាល់ខាងការទូតថា "ឆៃនីសតៃប៉ិ"
 39. អនុលោមតាមសេចក្តីសម្រេច ១២៤៤ នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសហប្រជាជាតិ កូសូវ៉ូត្រូវបានដាក់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បេសកកម្មរដ្ឋបាលបណ្តោះអាសន្នរបស់សហប្រជាជាតិនៅកូសូវ៉ូក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៩។ កូសូវ៉ូប្រកាសឯករាជ្យភាពពីស៊ែប៊ីនៅឆ្នាំ ២០០៨ ហើយបានទទួលស្គាល់ខាងការទូតដោយរដ្ឋសមាជិកសហប្រជាជាតិចំនួន ៩៧ រួមទាំងតៃវ៉ាន់ នីវវេ និង ប្រជុំកោះឃុក ឯរដ្ឋចំនួន ១៥ ផ្សេងទៀតបានដកការទទួលស្គាល់ទៅវិញ។ ស៊ែប៊ីនៅតែរក្សាជំហរទាមទារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនទៅលើកូសូវ៉ូ។ ចំណោមដែនដីទាំងមូល ការត្រួតត្រារបស់កូសូវ៉ូ នៅតំបន់ភាគខាងជើងនៅមានកម្រិត
 40. កូសូវ៉ូជាសមាជិកនៃអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ និងធនាគារពិភពលោកគ្រុប